pc

O produktu
FlexiEDU

sipka1
aktovka

Využití FlexiEDU
v PRAXI

sipka2
monitor

Připravené
kurzy

sipka3

clovekSystém FlexiEDU představuje jednoduchý způsob
on-line vzdělávání a dnes i off-line mobilního vzdělávání. Intuitivní ovládání. Tvorba animovaných ozvučených prezentací přímo v systému.

tlaciko

Systém FlexiEDU nachází široké uplatnění ve výukové praxi v oblastech jako jsou:

 • Vnitofiremní vzdělávání
 • Vzdělávání obchodních partnerů
 • Komerční vzdělávání
 • Mobilní výuka Android a iOS
 • Využití pro EU vzdělávací programy
 • Vzdělávací portály pro organizace
 • Vzdělávací portály pro školy
tlaciko

Disponujeme hotovými kurzy a dnes i mobilními aplikacemi, které Vám připraví snažší start Vašeho e-learningového vzdělávání:

 • BOZP - pro zaměstnance, pro manažery
 • PO - pro zaměstnance, pro manažery
 • Školení řidičů
 • První pomoc
 • Základy korespondence v Anglickém jazyce
 • Základy obchodního rozhovoru
 • Ergonomie
 • a další
tlaciko
loga
Chcete vypracovat nabídku?

Firemní vzdělávání, elearnig, e-learnig, BOZP a PO, online kurzy

e-learning - kurzy nové doby

elearning představuje v dnešní době moderní, ucelené, intuitivní a kompletně webové řešení, které již vzdělává stovky tisíc uživatelů. Naše řešení v podobě nabídky FlexiEDU zajišťuje firemní vzdělávání a e-learning. Tento produkt obsahuje moduly pro autory i organizátory příslušných kurzů.

Školení zaměstnanců

Pro techniku firemního vzdělávání a školení zaměstnanců je klíčový dohled nad organizací a řízením samotné výuky. Ta může probíhat buď zcela samostatně - e-learning , nebo kombinovaně - blend learning, což znamená, že výuku částečně vedou lektoři, či prezenčně, tj. zcela pod vedením lektorů. Všechny tyto varianty nabízí FlexiLMS - moderní produkt, jež zahrnuje aktuální trendy v oblasti elearningu.

Objednejte si
e-learningové kurzy
s možností vlastních úprav.

Současný elearning je jedinečný i v možnostech dalších úprav a modifikací. Námi nabízené e-elarning kurzy  je možno libovolně editovat a dále rozpracovávat podle potřeb jednotlivých zákazníků.

Kurzy a e-learning ekonomicky

Naše e-learning řešení FlexiEDU pokryje Vaše veškeré potřeby v oblasti školení zaměstnanců. Firemní vzdělávání jeho organizace a online kurzy bude plně pod Vaší kontrolou za velmi nízkých ekonomických nákladů.

FlexiEDU kompletní rešení pro e-learning ...

Kurzy a školení

E learning a školení zaměstnanců kladou extrémní nároky na vysokou kvalitu a aktuální obsah jednotlivých kurzů a školení. Zejména výukové elearning online kurzy bez přítomnosti lektora musejí být sestaveny velmi přehledně, aby jejich uživatelé dokázali dobře a rychle pochopit předávaný obsah, a naučili se s ním pracovat a osvojit si ho.

e-learning a blend learning

Služby produktu FlexiEDU byly vytvářeny právě s ohledem na tyto skutečnosti. Jejich aplikace tak zaručuje vysokou úroveň kurzů v podobě elearningu a rovněž kvalitní kontrolu procesu výuky pomocí produktu FlexiLMS. Produkt zahrnuje i možnost vlastní tvorby nebo úpravy e-learning kurzů pomocí FlexiLCMS, eventuálně i možnost nadstandardní tvorby elearning kurzů FlexiCOURSE s nadstandardními nástroji pro práci s kurzy nebo podporou standardu SCORM.

Flexibilní implementace e learnig kurzů

Celý produkt je rovněž možno integrovat do již stávajících firemních systémů e -learningu, pokud existují. E learning kurzy mohou být zákazníkům dodávány na DVD případně na jiném nosiči kompatibilním s operačním systémem WINDOWS.

Firemní vzdělávání

Produkt e-learningu Flexi EDU nabízí efektivní formu výuky základních kurzů, které potřebuje prakticky každá firma - jsou to kurzy bezpečnosti práce, požární ochrany, první pomoci, školení řidičů a kurz MS Office. Tyto elearning kurzy je možno dodávat i v nadstandardní grafické podobě s animacemi a s interaktivnímu prvky. Je také možné je libovolně upravit podle přání a na vyžádání klienta.

Mezi žádané kurzy v podobě e-learningu patří kurzy it, indukční kurzy, kurzy firemní kultury a etiky, kurzy interních a externích firemních procesů, jazykové kurzy a mnoho dalších, jako jsou:

 • kurzy pc
 • kurz word
 • kurz excel
 • kurz outlook
 • kurz powerpoint
 • vstupní indukční kurzy
 • kurzy etického kodexu
 • a mnoho dalších ...

Firemní vzdělávání na míru

Firemní vzdělávání často využívá e learning kurzy upravené přesně na míru, protože v každé firmě je třeba vzdělávat zaměstnance podle konkrétních a specifických potřeb a témat. Produkt FlexiEDU za tímto účelem zahrnuje například i studijní plány pro jednotlivé zaměstnance, nabídku vyhledávání kurzů, automatické vystavování certifikátů a statistiky výsledků studia s možností exportu do MS Excel. Obsahuje i možnost kombinované výuky, kdy se část studia odehrává formou e-learningu - samostaně na PC, a část je vedena lektorem.

Autorský elearning

Nástroje produktu FlexiEDU umožňují zákazníkům i vytvářet si samostatně vlastní a specifické obsahy výuky elearning kurzů. Tyto variabilní moduly jsou těsně propojeny s hlavním výukovým modulem, což zaručuje integritu celého systému. Autory vytvořené výukové obsahy lze v kurzu e learningu přenášet z autorské části do provozní výukové části, kde jsou následně poskytovány jednotlivým zaměstnancům.

Online kurz nebo s kurz lektorem?

Záleží na individuálních potřebách každého zákazníka, pro kterého hledáme nejvhodnější řešení, a to i z ekonomického hlediska. Na základě dosavadní praxe se nejvíce osvědčilo seznámit zaměstnance s danou problematikou formou online e-learning kurzu, a následně uspořádat diskuzí a testy s odborníkem, případně s lektorem bezpečnosti práce, eventuálně dalšími odborníky. Vše je možné později doplnit opakovanými kurzy v podobě elearnningu, již pouze samostatně a bez lektora.

e-learning kurzy na míru

Naše společnost řadu let dodává e-learning kurzy a řešení pro firemní vzdělávání mnoha významným společnostem. Nabízíme jak základní online kurzy tak na míru sestavené e-learning kurzy a školení ve spolupráci s garanty zákazníků.

FlexiEDU - e-learning kurzy (reference) ...
Potřebujete školení BOZP ? Navštivte stránky Flexi Školení pro podporu školení BOZP, školení řidičů a dalších kurzů.
Doporučujeme naše klienty: M2.C facility management.